Văn hóa công ty
Icon Icon

CONINCO-PMI cố gắng xây dựng một văn hóa doanh nghiệp năng động, thân thiện và gắn bó. Tất cả cán bộ trong công ty luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu và sáng tạo. Kim chỉ nam là tôn vinh trí tuệ tập thể để cùng hướng tới một mục đích chung nhằm nâng chuẩn bản thân mỗi người, cũng như đóng góp các giá trị hữu ích cho xã hội.

Đối tác

border DT

chó becgie đức