Tin xây dựng
Icon Icon
Nhiều điểm mới trong Luật Đấu thầu
Nhiều điểm mới trong Luật Đấu thầu
Time07/12/2016 08:59:19 AM

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giới thiệu những nét mới, cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2013 nhằm cập nhật kịp thời và truyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định...

Bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Time07/12/2016 08:57:54 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng...

Quy định chi tiết về việc lựa chọn nhà thầu của Luật Đấu thầu
Quy định chi tiết về việc lựa chọn nhà thầu của Luật Đấu thầu
Time07/12/2016 08:47:49 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu...

Đối tác

border DT

chó becgie đức