Tin Coninco-PMI | Page-5
Icon Icon
CONINCO-PMI nghỉ dưỡng tại Bà Nà Hills
CONINCO-PMI nghỉ dưỡng tại Bà Nà Hills
Time07/12/2016 08:25:59 AM

Đoàn CONINCO-PMI đã đến Hội An (Quảng Nam) để thăm khu phố cổ Hội An nổi tiếng. Tại đây nghệ nhân sáo trúc Nguyễn Hiệp trong đoàn đã thổi tặng mọi người trong đoàn và người dân phố cổ một bài với tựa đề "Cây trúc xinh"...

<< < 3 4 5 

Đối tác

border DT

chó becgie đức