Kiến trúc sư trưởng Otani nghiệm thu Mock up tại dự án VNTA
Icon Icon

Kiến trúc sư trưởng Otani nghiệm thu Mock up tại dự án VNTA

06/12/2016 14:51 PM - Tin Coninco-PMI

Kiến trúc sư trưởng Otani (Nhật bản) đã có buổi làm việc và nghiệm thu Mock up tại dự án Xây dựng mở rộng trụ sở Cục Viễn thông (VNTA) cùng đoàn Tư vấn quản lý dự án CONINCO-PMI

Hình ảnh nghiệm thu Mock up tại dự án VNTA

 

Đối tác

border DT

chó becgie đức