Đầu tư xây dựng nhà máy nước thành phố Bắc Ninh
Icon Icon
  • 1

Đầu tư xây dựng nhà máy nước thành phố Bắc Ninh

Quy mô xây dựng:

Gồm 03 hạng mục chính là công trình thu và hồ lắng, nhà máy xử lý nước và mạng ống truyền tải. Công suất 25.000 m3/ngày vào năm 2015 và mở rộng lên 50.000m3/ngày, định hướng phát triển tối đa công suất đạt 100.000m3/ngày vào năm 2030.

Địa điểm xây dựng:

Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng Bắc Ninh

Tư vấn thiết kế:

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)

Công việc thực hiện:

Thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra dự toán

Loại công trình:

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Tiến độ dự án

Dự án khác

Đối tác

border DT

chó becgie đức