Đầu tư nâng cấp hệ thống hơi, nước ngưng và thông gió thu hồi nhiệt máy xeo I; Đầu tư nâng cấp hệ thống chuẩn bị bột cho hai máy xeo và hệ thống tiếp cận máy xeo I
Icon Icon
  • 1

Đầu tư nâng cấp hệ thống hơi, nước ngưng và thông gió thu hồi nhiệt máy xeo I; Đầu tư nâng cấp hệ thống chuẩn bị bột cho hai máy xeo và hệ thống tiếp cận máy xeo I

Quy mô xây dựng:

Công trình công nghiệp sản xuất giấy

Địa điểm xây dựng:

Phong Châu, Phù Linh, Phú Thọ

Chủ đầu tư:

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Công việc thực hiện:

Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị

Loại công trình:

Công trình công nghiệp

Tiến độ dự án

Dự án khác

Đối tác

border DT

chó becgie đức